Halm, Löderup

Halm till mellanstora värmeanläggningar (1-5 MW)
– från åker till färdig värme
Projektet är avslutat
I Sverige finns stora tillgångar på halm som skulle kunna utnyttjas som bränsle för bl.a. uppvärmning. Den mängd halm som kan utnyttjas som bränsle uppskattas till en miljon ton eller ca 4 TWh, men för närvarande används endast en bråkdel av denna kvantitet.

Bal & Bobcat i Löderup har sedan 1983 pressat och levererat halm till värme, -kraftvärmeverk och till lantbrukare som har egna halmpannor i södra Skåne. Halmen pressas och hämtas främst hos lantbrukare i området som ser det som en fördel att snabbt bli av med halmen.

I dag äger och driver företaget även två mellanstora halmpannor som försörjer såväl kommunala verksamheter som privata bostadshus med värme. 2007 togs en anläggning med en kapacitet på 1 MW i bruk i Trelleborgs kommun och två år senare driftsattes en anläggning på 2 MW i Löderup i Ystad kommun.

Bal & Bobcat ägs av Magnus Eriksson som även eldar halm i den egna gårdens panna på 70 kW. Bal & Bobcat pressar ca 10 000-12 000 ton halm per år varav 2000-3000 ton används i de egna pannorna.

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har tillsammans med Bal & Bobcat beviljats stöd till ett nationellt demonstrations- och utvecklingsprojekt som pågår fram till december 2013.

Målsättningen är att utveckla, optimera och demonstrera värdekedjan för halm från produktion till slutanvändning i mellanstora värmeanläggningar (1-5 MW) där det finns tillgång till överskottshalm i närområdet.

Rapport

Slutrapport (2014)

Mediaklipp

(4:50 minuter in i sändningen), Webb-tv, Lantbruksnytt 2014-06-20

Film

Tidningen ATL har filmat visningen av maskinen Transtacker, som kan stapla 9 ton balar på 6-7 minuter. Se filmen!

Kontaktuppgifter

Bal & Bobcat
Magnus Eriksson
Tel 0708-800 905
balochbobcat@ystad.nu

SP
Susanne Paulrud
010-516 59 05
susanne.paulrud@sp.se