Projekt

Ta del av samlad erfarenhet, aktuell kunskap
och låt dig inspireras till ny utveckling!

Klicka här så får du kontaktuppgifter till de företag som har satsat på biobränsleaffärer.

getimage

Här har vi tio verksamheter som hanterar lokala råvaror som salix, rörflen, halm, flis, hästgödsel, stubbar. De utvecklar kunskap och teknik för pellettering, brikettering, värmebehandling, sönderdelning, skörd, logistik, sälj och mycket mer. Fokus ligger på hela produktionskedjan.

Sex av företagen delade monter på mässan Elmia Lantbruk i oktober 2014. Kika på filmen som visades där:

Utvecklings- och demonstrationsprojekt

2007 påbörjades ett arbete kring utveckling av biobränsle från åkermark där Energimyndigheten tillsammans med Jordbruksverket samordnat och initierat olika arbetsgrupper och förstudier. Denna process resulterade bla i en utlysning 2009 där förslag på demonstrationsprojekt efterfrågades.

Resultatet blev starten av de två första nationella utvecklings- och demonstrationsprojekten, med syfte att visa vägen framåt för nya typer av biobränsleproduktioner. Av de projektförslag som inkom 2009 bedömdes två med koppling till förädling av stråråvara (rörflen), vara de lämpligaste att inleda med, bl.a. för att stråråvara bedöms ha stor potential i hela landet.

Målsättningen var att fram till projektavslut ha etablerat totalt 14 utvecklings- och demonstrationsprojekt. 10 projekt har realiserats och dessa presenteras via rubriker i menyn här till vänster.

Projekten är spridda över landet , anpassade efter lokala/regionala förutsättningar, visar olika råvaror och förädlingstekniker och gärna demonstrerar olika typer av slutanvändare.

Dessa utvecklings- och demonstrationsverksamheter är redo att ta emot studiebesök för att visa upp sin verksamhet. Tveka inte att kontakta projektens kontaktpersoner.

Lönsammare salixskörd

Projektet har sammanställt aktuella skördealternativ för salix. Flera nya alternativ har utvecklats på senare tid, vilket ökar möjligheterna att hitta lönsamma koncept.

Salixskördare i Sverige 2013 (pdf)
Projektet har sammanställt aktuella skördealternativ för salix.