Pressklipp

Här samlas mediaklipp om och pressmeddelanden från projektet ”Nationell samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor”.

Småskalig bioenergi på Elmia (länk)
Projekledare Cecilia Wahlberg Roslund fick en pratstund med Lantbruksnytt om bioenergi.
Webb-tv
Lantbruksnytt 2014-10-24

Halm blir energi i Löderup (länk)
(4:50 minuter in i sändningen)
Webb-tv
Lantbruksnytt 2014-06-20

Strö i stall – ny nischprodukt  (jpg)
Pressklipp
Norran 2014-06-07

Bränslet som blev till strö (länk)
TV-inslag
Västerbottennytt 2014-06-11

Pellets av rörflen kan bli lönsam nisch (pdf)
Pressklipp
ATL 2014-03-26

Stora satsningar på grön energi  (pdf)
Pressklipp
ATL 2013-11-08

Hästgödsel ska värma slottet (pdf)  
Pressklipp
ATL 2013-10-04

Jordbruksråvaror kan bli lokal pelletsaffär  
Pressmeddelande
Bioenergiportalen 2013-09-13

Han värmer tork och bostad med salixbalar (pdf)
Pressklipp
Jordbruksaktuellt 2013-09-11

Lovande resultat vid test med knubbved
Pressmeddelande
Bioenergiportalen 2013-06-26

Generationsskifte för salix (pdf)
Pressklipp
ATL 2013-06-04

Halm + stubbe = lönsam värme
Pressklipp
ATL 2013-01-08

Luftburen solvärme – en möjlighet för torkning av flis
Pressmeddelande
Bioenergiportalen 2012-11-30

Salixodlare välkomnar nya maskintillverkare
Pressmeddelande
Bioenergiportalen 2012-08-17

Energigräs proveldas i Hjo. Snabbväxande rörflen ska ersätta många kubikmeter olja
Pressklipp
Hjo Tidning 2012-03-16