Stubbar som bioenergiresurs

Brytning av stubbar på rätt sätt och plats ger bra markberedning och bioenergi

I projektet ”Bränsleterminal i Trädet”  så är en av de viktiga delarna ett ökad nyttjande av stubbar i värmeverk. Den 30 maj 2013 anordnades en demonstrationsdag med både föredrag, diskussioner och besök ute i fält.

Totalt samlades drygt 20 personer på Lundby Maskinstation som driver projektet. Fredrik Johansson hälsade alla välkomna med fika och presenterade sitt företag och syftet med att utveckla biobränsleterminaler som affärsidé. Tanken är att samla upp många olika typer av biomassa som vanlig skogsflis, stubbkross, halm mm och skräddarsy leveranser till värmeverk i regionen utifrån deras behov och tekniska förutsättningar.

Anders Johnsson, Dalkia AB redogjorde för alla tester och resultat som gjorts i Borås Energis pannor med olika typer av biobränslen. Slutsatsen är att mycket fungerar om man är redo att testa men att många värmeverk gärna kör på beprövade lösningar eller är fasta i olika avtal.

Martin Stark, Starks Flis AB pratade om deras erfarenheter med att hantera och flisa stubbar. Hanteringen av stubbarna är a och o för att få ett bra slutresultat med torrt och så rent material som möjligt. Något som både Fredrik och Anders instämde i. Då är stubbkross ett torrt och fint bränsle som funkar i många pannanläggningar.

Susanne Paulrud, SP redogjorde kort om syftet med det nationella projektet för utveckling av småskaliga bränslekedjor och övriga projekt inom ramen för detta. Hon uppmanade alla att hålla koll på Bioenergiportalen för att följa arbetet och få information om resultat mm.

Efter lunch var det dags att bege sig ut på fältet. Vi startade med att besöka ett område som avverkats för några år sedan för att se hur markberedningen och stubbrytningen påverkar återväxt. Efter detta var det dags för att se flisning av torkade stubbar samt hur arbetet med brytning av stubbar går till.

Filmer från dagen