Småskaliga biobränslekedjor på Elmia Lantbruk 2014 i Jönköping

I den gemensamma montern visades olika bränslen baserade på halm, salix, rörflen och hästgödsel.Förädling och förbränning diskuterades flitigt med besökarna.

Björn Kjellström presenterade teknik för småskalig kraftvärme från finska Volter och tyska Spanner.

Marek Svab, representant för den tjeckiske leverantören av Aerobic Fermenter hjälper Karl-Göran Karltorp Kompostkungen berätta om hur hästgödsel på kort tid kan omvandlas till bränsle eller jord.

Monterpersonal torsdag 23 okt

I Speakers corner presenterades utvecklingsarbetet och de olika demonstrationsverksamheterna.

Fredrik Malmberg hade dock inte tid att föreläsa på scen utan gjorde pellets i montern och informerade besökare oavbrutet fyra dagar!