Senaste nytt från projekt Nationell samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor

2012-02-08

Hej!
Våra fem pågående projekt jobbar på för att uppfylla sina mål.
25 januari ordnade Örebro-Hedemora projektet en salixdag i Kumlatrakten som besöktes av ca 200 personer och var en nytändning för många i salixbranschen. Tre nya skördemaskiner visades upp, JTI berättade om goda exempel på salixaffärer och Jordbruksverket presenterade sin nya salixhandbok. Salixskörd pågår nu på flera håll och utvärderingar kommer att ske när skördesäsongen är avslutad.

Fler demonstrationsdagar planeras under året och kommer att läggas ut i kalendern på www.bioenergiportalen.se så snart programmen är klara.

Vi vill också påminna om att alla våra nationella demonstrationsprojekt är öppna för att ta emot studiebesök. Intresserade grupper kontaktar aktuella kontaktpersoner och bokar tid.

De två projekt som vi under hösten arbetat med att lotsa fram har kommit så långt att lantbrukarna i Ulricehamns kommun har lämnat in anbud till kommunen på en närvärme/kraftvärmelösning. Vi avvaktar kommunens beslut för att kunna besluta om fortsättningen. Inför anbudet har en förstudie och teknikkartläggning genomförts av Exergetics, Björn Kjellström.

I Enköping har planerna på gårdsbaserad flistorkning omarbetats och en kartläggning och utvärdering av alternativ utrustning planeras inom kort.

Vid vår utlysning per 31 januari lämnades åtta förslag på nya utvecklings-och demonstrationsprojekt in. Vi hade i år preciserat villkoren i utlysningen tydligare jämfört med i fjol vilket resulterade i färre men bättre förslag.

Vid förra veckans genomgång kom vi fram till att två förslag avslås och slussas vidare, ett förslag påbörjas direkt medan möten bokas in med övriga fem för att utreda möjligheterna att forma intressanta projekt. Dessa sex förslag handlar om:
• närproducerad salix i en affär med Ystads värmeverk,
• skörd, direktflisning och affärer med outnyttjad råvara från vägkanter, kraftledningsgator etc
• pelletstillverkning av lokala överskottsråvaror (gräs, sly, hästgödsel, salix)
• förbränning av förädlad och oförädlad hästgödsel i närvärmeanläggningar
• bränsleproduktion med halm och stubbar via terminal för införsäljning och leverans till värmeverk
• styckevedsproduktion till extern försäljning och i närvärmekoncept
Vi planerar informationsinsatser om aktiva projekt vid Energiutblick i Göteborg 13 mars och Borgeby Fältdagar 27-28 juni.

Vänliga Hälsningar Cecilia W Roslund & Susanne Paulrud
För mer information, kontakta:

Cecilia Wahlberg Roslund
Hushållningssällskapet
0953-140 48
070-397 09 99
cecilia.wahlberg@hush.se

Susanne Paulrud
SP, Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut
010-516 59 05
susanne.paulrud@sp.se