Senaste nytt från projekt Nationell samordning och projektutveckling av småskaliga biobränslekedjor

19 september 2011

Hej!
Här vill vi kort berätta om vad som händer i vårt nationella utvecklingsprojekt.

Under våren startade ett nytt utvecklings- och demonstrationsprojekt: Halm till mellanstora värmeanläggningar (1-5 MW) – från åker till färdig värme. Du kan läsa mer om projektet, och om hur företaget Bal & Bobcat arbetar med hela produktkedjan från insamling av råvara till försäljning av färdig värme här på Bioenergiportalen.

Ytterligare ett projekt har just blivit klart:
Salix i egen regi –lokala system med direktflisning och helskottsskörd i Hedemora och Örebro området
Vi kommer inom kort att presentera projektet på Bioenergiportalen.

Sedan arbetar vi vidare med utformningen av ytterligare två projekt, ett i Skåne som handlar om salix och en för Sverige ny balningsteknik, samt ett i Enköping på temat nya torkmetoder och produktutveckling av flis/salix.

28 september kommer vi att få ta del av en kartläggning över riktigt småskalig kraftvärmeteknik som professor Björn Kjellström utfört tillsammans med lantbrukare i Ulricehamns kommun. Om studien medger att det finns tillräckligt utvecklad teknik för att satsa kommersiellt är avsikten att detta också ska utformas till ett utvecklings- och demonstrationsprojekt framöver.

5 oktober kommer de sedan 2010 pågående två rörflenprojekten i Glommersträsk och Vingåker att träffas för att följa upp, diskutera och analysera sina verksamheter och dess siffror.

Vi har också nyligen haft kontakt med Jordbruksverket och Kan Energi för att samordna nätverks- och informationsinsatser kring salix i höst.

Vi har som ni ser fullt upp och återkommer med mer information senare i höst.

Har ni frågor är ni givetvis välkommen att kontakta oss!

Med vänliga hälsningar
Cecilia W Roslund och Susanne Paulrud

För mer information kontakta:

Cecilia Wahlberg Roslund
Hushållningssällskapet
0953-140 48
070-397 09 99
cecilia.wahlberg@hush.se

Susanne Paulrud
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
010-516 59 05
susanne.paulrud@sp.se