Salix mer än bränsle!

Salixdag i Åbytorp 29 september.

Serina Ahlgren höll en tankeväckande föreläsning om alternativa användningsområden för Salix. Dagens jordbruk är väldigt beroende av fossila bränslen. Att det går åt diesel till maskiner transporter och torkning är självklart. Lätt att glömma är att det även går åt stora kvantiteter till kvävegödsling.

Genom att förgasa flisen kan man utvinna bl.a. vätgas och därifrån producera kväve eller drivmedel,DME,FTD som ersätter diesel. För att processen skall bli energieffektivisering måste anläggningen ha en viss storlek och ha avsättning för den värme som produceras.
I de mindre försök som gjorts visar beräkningar att det är god ekonomi att framställa kväve. Tekniken finns redan. Vem vågar satsa?

Att Salix verkligen är ett närodlat biobränsle kunde besökarna med egna ögon konstatera. Brunoborgs handelsträdgård som kommer att prova har 3 hektar Salixodling 100m från pannan. Pannan är en Veto på 500kW. Efter proveldning kommer det nu att eldas en större mängd salixflis. Salix som är skördad som helskott föregående vinter och legat i välta har nu en torrhalt på ca 75%.

Det nystartade odlarföretaget Hjälmarbygdens Bioenergi står för bränsleleveransen. Göran Winkler från Vingbio visade hur anläggningen fungerade. Förbränningen styrs med hjälp av mätning av syrehalten i rökgaserna. Torrare bränsle och en robust teknik ger få driftsstörningar och bra verkningsgrad.