Demonstration/visning av odling, lagring och brikettering av rörflen på Låttra Gård

Tid: Onsdagen den 4 maj kl 13.00–16.00
Plats: Låttra Gård, Vingåker utanför Katrineholm

Projektet Förädlat biobränsle från åkern – från frö till färdig värme är en del av jordbruksverkets Energimyndighetens, Länsstyrelsen i Södermanlands län och Vingåkers kommun gemensamma satsning på demonstration och utveckling av småskaliga biobränslekedjor på landsbygden.

Under en eftermiddag har du möjlighet att få en visning/demonstration hur Låttra Gård har valt att bygga upp en biobränslekedja med energigräset rörflen från odling till brikettering för leverans till externa bränsleköpare. På plats finns också TCG Teem Combustion Group som bygger, projekterar och driver värmecentraler och som valt att satsa på en ny ”multibränsle” panna på 800 kW i Ökna skolan i Tystberga, anpassad för att använda Låttras rörflensbriketter.

Under dagen görs fältbesök, Skandinavisk Maskinimport demonstrerar en Reeves inplastare, modell 855 och briketteringsprocessen demonstreras.

Program

13.00 Presentation av projektet av medverkande företag:
Susanne Paulrud SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,
Göran Winkler Låttra Gård Bioprodukter Niklas Hansson TCG Teem Combustion Group
13.30 Fältbesök, demonstration inplastare
14.30 Visning av briketteringsanläggning och gårdspanna
15.15 Kaffe och möjlighet till diskussion med deltagande aktörer

Anmälan senast 2 maj till:
susanne.paulrud@sp.se
Tel. 010-516 59 05
Deltagandet är kostnadsfritt
Välkommen!

Dagen delfinansieras via Landsbygdsprogrammet, och arrangeras i samverkan mellan nedanstående aktörer.

Se även

Nya affärsmöjligheter med energigräset rörflen (pdf)
Informationsfolder, 2011