Demonstrationsdag om rörflen i Vingåker

Den 4 maj hölls en demonstrationsdag om energigräset rörflen på Låttra Gård i Vingåker, och hela kedjan från odling, brikettering till användning i gårdens panna visades upp.

Ett 50-tal lantbrukare, maskinentreprenörer och företag inom biobränsleteknik var på plats och så även Jordbruksverket och Vingåkers kommun. Programmet för dagen var att få en demonstration/visning hur Låttra Gård har valt att utveckla en bränslekedja med rörflen som råvara.

-Det första rörflenet såddes 2002 och idag förser 70 hektar rörflensodling gårdens briketteringsanläggning med råvara, säger Göran Winkler ägare till Låttra Gård Bioprodukter.

Demonstration av Reeves inplastare.  Inplastning säkerställer att röflenet inte  återfuktas under lagring.

Demonstration av Reeves inplastare.
Inplastning säkerställer att röflenet inte
återfuktas under lagring.

Innan brikettering måste rörflenet lagras på så sätt att återfuktning av materialet minimeras. Fuktig råvara ökar risken för driftproblem i anläggningen. Det bästa lagringsalternativet är balar inomhus, men lagring inomhus innebär också höga kostnader. Vid lagring utomhus krävs en god täckning, presenning eller inplastning. Ett alternativ kan vara en Reeves inplastare som besökarna fick möjlighet att titta närmare på.

-Maskinen plastar in tre balar på höjden men det finns även en modell som plastar 6 balar på höjden för den större användaren, berättar Conny Johansson från Skandinavisk Maskinimport.

Rörflensbriketterna som tillverkas på Låttra Gård används dels i gårdens värmecentral där en Vetobrännare med rörligt roster på 120 kW har installerats, dels kommer briketterna att levereras till Öknaskolan i Tystberga där Ulricehamnsföretaget TCG Teem Combustion Group har investerat i en ny biobränslepanna från Ökotherm på 800 kW för askrika bränslen.

Decima Henningsson TCG.

Decima Henningsson TCG.

Decima Henningsson från TCG berättar att värmeanläggningen kommer att användas som en demonstrations-anläggning för att askrika bränslen som rörflen ska kunna testas i full skala. Ombyggnaden utförs under sommaren 2011. Målet är att på sikt kunna elda med 100 % rörflenbriketter.

Låttra Gård och TCG deltar tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut sedan hösten 2010 i ett demonstrations- och utvecklingsprojektet ”Förädlat biobränsle från åkern – från frö till färdig värme”  som ska pågå till 2013.

Projektet finansieras av Jordbruksverket och länsstyrelsen i Södermanlands län genom landsbygdsprogrammet samt Energimyndigheten och Vingåkers kommun. I projektet ingår att demonstrera hela kedjan från odling till färdig värme. På detta sätt ska kunskap om energigrödan rörflen spridas i landet.