Demonstrationsdag i Glommersträsk, Arvidsjaur

Visning av skörd, brikettering ochvärmeproduktion baserad på energigräset rörflen

Representanter för det nationella demonstrations- och utvecklingsprojektet ”Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem” informerar om aktuellt läge.

Torsdag 26 maj kl. 10.30-15.00
i Glommersträsk

Program

10.30 Lokal: Centrumhuset
– Glommers Miljöenergis VD Bo Lundmark hälsar välkommen. Presentation av det nationella samarbetet som Hushållningssällskapet och SP samordnar, Cecilia W Roslund.
– Presentation av Glommers Miljöenergis nationella utvecklings- och demonstrations-verksamhet, Bo Lundmark, Anna Lundmark, David Karlsson.

11.45 Lunch på Värdshuset i Glommersträsk.

12.30 Balning och bärgning av rörflen på fält. Information (och ev. visning) om ny teknik för inplastning av rundbalar som ersätter nät.

13.30 Visning av Sveriges enda mobila brikettmaskin med skruvpressteknik från polska Asket. Brikettering av rörflen.

14.30 Fika i brandstationen. Visning av en 60 kW Catfire panna som klarar askrika bränslen i Arvidsjaurhems hyreshus i Glommersträsk (bredvid brandstationen).

15.00 Avslutning

Välkommen!

Anmälan senast 23 maj till Glommers Miljöenergi tel. 0960-203 00 eller gme@telia.com

Läs mer på www.gmepellets.se och på Bioenergiportalen.