Demodag, fliseldning

Salixodlarna och Veosol visade modern biobränsleeldning i Körtinge den 11 november 2012.
Ett 30-tal lantbrukare och andra intresserade hade mött upp för att få se modern biobränsleeldning i praktiken.

Dagens bränsle i förrådet var 5 m3s flis av helskottsskördad salix med hög torrhalt > 70-75 %. I pannor utan rökgaskondensering bör man elda torra bränslen för att få ett högre värmeutbyte av bränslet. Helskotten kan med fördel lagras i välta och flisas i takt med förbrukningen.

När värmesystemet på Körtingsberg sjöng på sista versen bestämde sig Klas Sätterqvist för att satsa på fliseldning. För ett år sedan ersattes tidigare värmesystem med en modern flisanläggning.

I ett separat pannhus installerades en Ariterm 95kW panna med Hakejet brännarhuvud. Via kulvert värmer den ca 530m2 bostadsyta plus ca 600m2 lokaler,verkstad. Ett 5m3 flisförråd fylls med lastmaskin 1-3 gånger per vecka. Klas är mycket nöjd med lösningen. Nästa steg blir att hitta en bra lösning för att ersätta oljan till spannmålstorken.

Det blev en lärorik afton med utbyte av erfarenheter och nya idéer om småskaliga värmelösningar. Många gick nog hem och kände att var dags att börja projektera.