Borgeby fältdagar 2012

27-28 juni 2012 visades våra nationella demonstrationsverksamheter upp vid Borgeby Fältdagar.www.borgebyfaltdagar.se Helskottsskördaren Stemster, Rundbalaren Biobaler och brikettanläggningen med skruvpressteknik för strå fanns på plats.

I Energitältet informerade vi om småskaliga biobränslekedjor och den utveckling som pågår.

Representanter för Bal & Bobcat, Låttra gård, Salixodlarna i Örebro och Hedemora visade film, foton, bränsleprover och delade ut informationsmaterial.

Ute i egna montrar fanns Reab, Glommers Miljöenergi och familjen Jönsson som visade sina maskiner.

Även samverkande pannleverantörerna Hjo Värmeteknik med Rekapannan och LT Energiteknik med Veto deltog i mässan.