Biobränsle på gårdsnivå

2012-03-02

Kursen går igenom förutsättningar för att investera i en biobränslebaserad uppvärmning och jämför de olika biobränslena flis, ved och halm med varandra. Kursen vänder sig både till er som funderar på ny panna och till er som har en biobränslepanna idag men vill lära sig mer om vad som lämpar sig bäst att använda
som bränsle.

  • Vilken typ av system passar på olika typer av gårdar
  • Styrkor och svagheter med olika bränslen
  • Vilka biobränslepannor finns på marknaden?
  • Vid vilket halmpris är det bättre att elda ved i halmpannan?
  • Hur är skillnaden i bränslevärde mellan olika vedkvaliteter?

Tid: Tisdag den 13 mars kl. 13:00 – 17:00
Plats: Lovanggruppens kontor, Vikingstad.

Program:
Andreas Brunåker, Bygglant.
– Översikt över Bygglants utbud av biobränslepannor
– Lösningar med två pannor for spannmålstorkning.

Christian Örup, Lovang.
– Pannlösningar för olika uppvärmningssituationer.
– För- och nackdelar med olika biobränslen

Sten Segerslätt, Reab.
– Aktuell salixkalkyl.
– Presentation och visning i praktiskt arbete av Biobaler rundbalspress för
direktskörd av salix.

Presentation och praktisk visning av Biobaler rundbalspress sker ute hos Lars & Magnus Lorin, Västerlösa. Vi åker gemensamt dit ca kl 16.

Kursen är kostnadsfri och finansieras av EU/Länsstyrelsen.
Anmälan önskas senast den 9 mars. Ring kontoret tfn 013-23 44 90 eller e-posta till anna.hyden@lovang.se alternativt faxa din anmälan till 013-817 58.

Välkomna!