Aktuellt

Projektet ”Småskaliga biobränslekedjor” är avslutat.

Är du intresserad och vill veta mer om projektet kontakta:

Cecilia Wahlberg Roslund
Hushållningssällskapet
0953-140 48
070-397 09 99
cecilia.wahlberg@hush.se

Susanne Paulrud
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
010-516 59 05
susanne.paulrud@sp.se