Pressklipp

Projektet i media

Här samlas mediaklipp om projektet ”Nya rörflenaffärer”.

Strö i stall – ny nischprodukt  (jpg)
Pressklipp
Norran 2014-06-07

Bränslet som blev till strö (länk)
TV-inslag
Västerbottennytt 2014-06-11

Pellets av rörflen kan bli lönsam nisch (pdf)
Pressklipp
ATL 2014-03-26

Rörflen – en framtidsgröda? (länk)
(Jordbruksaktuellt 2013-04-24)

Korna trivs på sin bädd av rörflen  (pdf)
(ATL 2013-02-22)