Nya rörflenaffärer

Bara fantasin sätter gräns för vad som går att göra av och med rörflen!

Fasta och flytande bränslen, foder, djurströ, biogasråvara, biokompositer, komposterbara konsumentprodukter, täckmaterial, växtnäring, miljötjänster och svampodlingssubstrat är några exempel på vad svensk landsbygd kan leverera med hjälp av rörflen.

Under projektperioden 2013-2015 har ett antal användningsområden för rörflen undersökts och visat på en rad affärsmöjligheter.

Samhällets behov av mer förnybar, klimatsmart energi och biobaserade produkter istället för fossila, kan tillgodoses genom att nyttja biomassa. Rörflen är en växt som genom sin tålighet och goda skörd kan skapa värde på många överskottsmarker. Genom att odla och förädla rörflen lokalt kan arbetstillfällen, lokal tillväxt och försörjningstrygghet tillsammans med miljönyttor spridas över landet.

-När odlare samarbetar med andra kompetenser som forskare, entreprenörer, kommuner, kunder och rådgivare uppstår nya spännande idéer, det har vi sett exempel på under projektets gång, säger projektledare Cecilia Wahlberg Roslund.

 

Nu återstår att ta de samlade erfarenheterna och idéerna vidare. Det tar tid att utveckla nya verksamheter och särskilt införsäljning av nya produkter på marknaden kräver tålamod, kommunikation och lämplig förpackning.

Sverige har en lång tradition som kompetent råvaruleverantör medan kunskaper om sälj och marknadsföring, lyhördhet för marknadens behov och kommunikation ofta varit svagare områden.

Nu lanserar rörflenodlarna med hjälp av Hushållningssällskapet en ny websida för att underlätta kommunikationen med kunder och samverkanspartners.

Kika in på rörflenodlarna

För mer information om projektet läs gärna Slutrapport Rörflen som affärsidé.

Tack till alla som deltagit i projektet!

Utvecklingen fortsätter… rörflenresan har bara börjat!

kontakt:

Cecilia Wahlberg Roslund, projektledare
Telefon: 0953-140 48 eller 070-397 09 99
cecilia.wahlberg@hushallningssallskapet.se