Biogas

Hushållningssällskapet driver utvecklingen av förnybar, klimatsmart energi.

Hushållningssällskapet har drivit biogasprojekt under lång tid och varit med och utvecklat branschen. Fokus ligger på hur lantbrukets många resurser kan tas tillvara och utvecklas för att nå både ekonomisk hållbarhet och klimatsmart energiproduktion.

På den här sidan hittar du både pågående och avslutade projekt. Ta gärna kontakt med respektive kontaktperson för att få veta mer!