Våra blommor

En blommande fältkant i åkerlandskapet är ett sätt att skapa större biologisk mångfald och förbättra situationen för blombesökande insekter i odlingslandskapet.

Blomsterblandningarna är framtagna med hänsyn till vår svenska natur. Arterna är viktiga för svenskt lantbruk och sås även i stora arealer som gröngödsling, mellangrödor och fånggrödor. Växterna som finns i de två fröblandningarna skiljer sig åt, den ettåriga består av honungsört, bovete, blodklöver, doftklöver. Den fleråriga innehåller bland annat rödklöver, vitklöver och käringtand.

 

Blomsterremsor tillför viktiga livsmiljöer även på ekologiska gårdar.