Råd kring växtföljd

Kul att du vill så blommor! Det finns några saker att tänka på när det gäller växtföljd och våra ettåriga och fleråriga fröblandningar.   

I korthet: 

  • Så på våren 
  • Så intill en vårsådd gröda 
  • Så inte den ettåriga fröblandningen på samma plats flera år 
  • Honungsört kan bli svårbekämpat i efterföljande höstraps 

 

 

Bägge fröblandningarna etableras allra bäst i samband med vårbruk. Om fröblandningen ska etableras som en blomremsa runt ett eller flera fält rekommenderar vi starkt att du väljer fält med vårsådda grödor. En anledning är att du behöver göra en ordentlig såbäddsberedning på våren för att bekämpa ogräs, vilket är svårare i en höstsådd gröda.  

Det är inte möjligt att bekämpa ogräs kemiskt fröblandningarna. Den ettåriga fröblandningen bör därför inte sås på samma plats flera år i rad eftersom ogräs då kan uppförökas. Det är också bra att byta plats på den fleråriga fröblandningen när den ska sås om eftersom jorden kan drabbas av klövertrötthet vilket framförallt brukar påverka rödklöver.  

Honungsört som inte putsas sätter mycket frö. Plantor som har överlevt vintern är svåra att bekämpa i höstraps.