Etablering och skötsel av ettårig blandning

Kul att du vill så blommor! I detta dokument tar vi upp det viktigaste som du behöver tänka på när det gäller etablering och skötsel av ettåriga blomremsor.  

Fröblandningen är designade för att ge pollen och nektar till humlor och bin som pollinerar raps, bönor och klöverfrö. Blomflugor och parasitsteklar som är naturliga fiender till skadegörare hittar också pollen och nektar i blandningens blommor. Rapphöns- och fasankycklingar hittar också de gott om mat i form av insekter i blomremsor med ettåriga blommor.  

I korthet: 

  • Fröblandningen är godkända på EFA blommande träda/obrukad fältkant 
  • Etablera fröblandningen som vallfrö 
  • Harva precis före sådd för att bekämpa ogräs 
  • Skörd och putsning är effektivt mot ogräs 
  • Gödsling är ej tillåtet på EFA-träda  

Sådd: 

Fröblandningen etableras på våren som en vallgröda i fint såbruk och grunt, ca 1 – 2 cm. Det är viktigt att harva bort ogräs precis innan sådd. Om sådden blir uppskjuten efter att såbäddsberedningen är klar är det viktigt att harva igen precis innan sådd för att bekämpa ogräs. Välta efter sådd.  

Ettårig fröblandning HSB 
4 kg honungsört 
2 kg doftklöver 
4 kg blodklöver 
14 kg bovete 
(12kg solros (evt.) 
26 kg/ha 

Fröblandningen varierar lite mellan olika delar av landet beroende på fröleverantör men en vanlig typ framgår av tabellen ovanSmåplantor av doftklöver och bovete är känsliga för frost. Det kan därför vara klokt att så fröblandningen sist. Blodklöver och honungsört är å andra sidan frosttåliga 

Om du väljer att så den fröblandningen på Ekologiska Fokusarealer som trädor eller obrukade fältkanter så är det INTE tillåtet att gödsla. Om du sår fröblandningen på en vanlig träda eller som viltåker så rekommenderar vi en måttlig kvävegiva om cirka 50 kg N/ha för bättre etablering. 

Många väljer att låta sin ettåriga blomremsa ligga kvar orörd över vintern som skydd för fältvilt. Om man väljer att göra det skall man vara medveten om att honungsört sätter mycket frö som lätt gror på hösten och kan bli ogräs i efterföljande gröda kommande år. Erfarenhet visar att honungsört är svår att bekämpa i höstraps. Om besvärliga gräsogräs finns på gården rekommenderar vi att fröblandningen putsas vid behov. Doftklöver och blodklöver växer om och blommar igen. Honungsört klarar en toppning och blommar då om.  

Om du vill så den ettåriga fröblandningen flera år i rad på gården så rekommenderar vi starkt att den byter plats mellan åren för att inte uppföröka ogräs. Ett tips är att ha den ettåriga blandningen i en minst fyraårig växtföljd med den fleråriga fröblandningen. Den ettåriga fröblandningen kan då tjäna som insåningsgröda för del fleråriga blandningen.