Odla för nyttodjur – en handbok

Ett enkelt och effektivt sätt att öka både mängden och mångfalden av nyttoinsekter, liksom de tjänster de utför (t. ex. pollinering och biologisk kontroll av skadegörare), är att så in blommor i remsor i och runt grödan. I den här handboken presenterar vi 40 växtarter som kan odlas för att främja nyttoinsekterna. Vi tar också upp potentiella problem, såsom risken för att växtarten blir ogräs samt risken att sådd av blomremsor faktiskt skulle kunna locka till sig skadegörare och/eller öka deras populationer. 

Handboken är en uppföljare av skriften Fröblandningar för den biologiska mångfalden i slättlandskapet.

För mer information om att gynna biologisk mångfald i allmänhet genom att odla blomremsor, se Lindström (2009) Fröblandningar för den biologiska mångfalden i slättlandskapet. (https://fou.jordbruksverket.se/fou/dl/Fil-002564) 

Odla för nyttodjur 2022