För lantbrukare

Har du funderat på att odla blommar får våra nyttodjur? Kontakta din växtodlingsrådgivare eller projektledaren i ditt Hushållningssällskap. Tillsammans kan vi göra större skillnad!

Filmen är från projektet Hela Skåne Blommar 2020