Kalmar Kronoberg Blekinge

Hela Sverige Blommar är ett samarbetsprojekt för att skapa fler blommande fält i Sverige. Dessa fält gynnar både pollinerare och andra insekter, vilket i sin tur också hjälper fåglar att föda sina ungar.

Genom detta projekt hjälps vi alla åt att skapa fler blommande fält i vår region!

Alla projektets deltagare offrar något för att gynna den biologiska mångfalden. Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge administrerar och planerar åtgärderna, sponsorerna ser till att lantbrukarna får tillgång till frö, lantbrukarna avsätter mark och bekostar sådden av fröerna. Varje enskild insats är relativt liten men samarbetet gör att vinsten blir desto större!

Har du frågor om projektet, kontakta:

Emma Persson, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge
emma.persson@hushallningssallskapet.se eller telefon: 072-381  53 70.

Vill du bli sponsor till detta projekt? (Minimibelopp är 5000 kr ex. moms).

Anmäl dig via formuläret här.