Hela Halland Blommar

Vill du vara med och…

  • Skapa blomresurser för humlor och andra pollinerande insekter
  • Stärka Svenskt lantbruks anseende
  • Göra landsbygden ännu vackrare

Då ska du göra så här:

Med ekonomiskt stöd från våra samarbetspartners kan Hushållningssällskapet Halland under 2021 erbjuda två fröblandningar som gynnar humlor, bin och andra nyttoinsekter och som lämpar sig att så på till exempel Ekologiska Fokusarealer som obrukad fältkant eller blommande träda. Diskutera regelverk med din rådgivare. Här kommer information kring det viktigaste.

I korthet:

  • Etablera fröblandningen som vallfrö
  • Putsa när det blommat över för ogräskontroll (efter 1 juli)
  • Gödsling är ej tillåtet på EFA-träda

Sådd och skötsel

Fröblandningarna innehåller olika arter i olika delar av landet men två vanliga fröblandningar ser du i tabellen nedan.

Flerårig  Ettårig
4 kg bovete 5 kg bovete
2 kg honungsört 1,8 kg honungsört
1 kg vitklöver 1,9 kg blodklöver
1 kg käringtand 1 kg doftklöver
1 kg rödklöver 0,3 kg solros
0,5 kg sötväppling
0,5 kg kummin
20 kg/ha 20 kg/ha

 

Den fleråriga blandningen innehåller vallbaljväxter och kummin. Etablera som en vallgröda, dvs fint såbruk och grund sådd, ca 1 – 2 cm. I fröblandningen är det tillsatt honungsört och bovete som blommar första året och som fungerar som skyddsgröda för insådden. När honungsörten och bovetet har blommat över är det lämpligt att putsa ned dem för att gynna vallbaljväxterna och bekämpa evt. rotogräs. För lång livslängd är skörd det bästa under kommande år. Om skörd inte är möjligt bör du ändå putsa blommorna efter att de blommat över, då blommar de en gång till på sensommaren. Putsning/skörd bekämpar också rotogräs.

Den ettåriga fröblandningen innehåller ettåriga örter och klöverarter som blommar det år som den sås. De ettåriga örterna överlever inte vintern. Etablering på samma sätt som en vallgröda. Använd ingen skyddsgröda. Blandningen kommer att börja blomma ca 8 veckor efter sådd och blommar en stor del av sommaren. När den blommat över kan du putsa ytan för att undvika fröspridning och bruka ned växtresterna. Om den skall användas som viltskydd över vintern lämnas den förstås oputsad.

Utsädet kommer att lämnas ut både på Lilla Böslid och på Agrocenter under ett par dagars tid strax före vårbruk, vi återkommer med dessa datum. Du står själv för sådden.

Du får en av fröblandningarna och får frö som räcker till cirka 1 hektar. Vill du ha mer frö kan du beställa det via oss i samband med beställningen av gratispåsen.
Fröblandningarna är designade för att ge pollen och nektar till humlor och bin som pollinerar raps, bönor och klöverfrö. Fröblandningarna är även bra för blomflugor och parasitsteklar som är naturliga fiender till skadegörare. Obrukade fältkanter och blommande trädor får putsas efter 1 juli och skördas efter 31 juli resp.15 augusti. Blommande EFA-trädor får inte gödslas.