Blommor för bin

I projektet använder vi två fröblandningar En flerårig och en ettårig. Dessa är komponerade för att dels ge en lång blomning över säsongen, med olika blomtyper för att gynna olika sorters pollinatörer, men även för att ge foder till fåglar senare på hösten.

Den ettåriga blandningen består av honungsört, bovete, blodklöver och doftklöver samt solroser. Honungsörten blommar först tillsammans med boveten, honungsörten har även en kraftig tillväxt vilket gör att den konkurrerar bort annat ogräs. Blodklövern, doftklövern och solroserna löser av blomningen och tar vid när honungsörten börjar blomma av. Framförallt boveten och solroserna ger sedan mat till fåglar på sensommaren.

Den fleråriga blandningen består av honungsört, bovete, kärringtand, kummin, tidig och sen rödklöver samt vitklöver. Även denna blandning har blommor som blommar i olika omgånger och som växlar mellan åren. Även blommornas utformning är olika och gynnar olika arter av pollinatörer. Första året kommer honungsört och bovete att dominera. Här kommer sedan gulsötväppling, kärringtand och kummin att ta över år två och sedan tar de vanliga klöverarterna vit och rödklöver överhanden de senare åren tillsammans med kummin och kärringtanden.