Bli sponsor

Projektet Hela Sverige Blommar bygger på samarbete och samverkan mellan lantbrukare, företag/ organisationer och rådgivare. Med fler samarbetspartners kan vi odla mer blommor och skapa större mångfald för våra nyttodjur.

Hushållningssällskapet söker samarbetspartners runt om i landet. Som samarbetspartner i projektet bidrar man till den biologiska mångfalden i sitt närområde. De sponsrande företagen står för frökostnader, lantbrukaren står för marken och Hushållningssällskapet organiserar och driver projektet. De enskilda insatserna är små men den gemensamma effekten blir desto större.

 

”Alla som deltar känner en stolthet. Företagen som vi samarbetar med är nöjda över att kunna bidra och få synas i ett gott sammanhang och lantbrukarna är stolta över att vi synliggör deras miljöarbete” – Mattias Hammarstedt, växtodlingsrådgivare och projektledare för Hela Skåne Blommar.

 

 

 

Vill du bli samarbetspartner?

Kontakta en projektledare i ditt närområde:

Mattias Hammarstedt, HIR Skåne, projektledare Skåne och nationellt: mattias.hammarstedt@hushallningssallskapet.se 010-476 22 78

Diana Lundberger, HS Konsult Uppsala/Stockholm diana.lundberger@hush.se 072-819 83 39

Louice Lejon, Hushållningssällskapet Östergötland  louice.lejon@hushallningssallskapet.se 0723-85 12 56

Hanna Johansson, Hushållningssällskapet Västra (Västergötland, Dalsland och Bohuslän)  hanna.johansson@hushallningssallskapet.se 0521-72 55 28

Daniel Hedeås, Hushållningssällskapet Västra (Värmland) daniel.hedeas@hushallningssallskapet.se 070-829 19 94

Emma Persson, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg, Blekinge 

emma.persson@hushallningssallskapet.se 0706-02 54 20

Carolina Nilsson, Hushållningssällskapet Halland carolina.nilsson@hushallningssallskapet.se 070-726 23 48

Richard Eriksson, HS Konsult Södermanland/Västmanland richard.eriksson@hush.se 072-402 12 35

Henrik Nätterlund, HS Konsult Örebro henrik.natterlund@hush.se 0702-381 10 82

Benjamin Bollhöner, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten benjamin.bollhoner@hushallningssallskapet.se 070-101 56 50

Gertrud Olsson, Hushållningssällskapet Jämtland gertrud.olsson@hushallningssallskapet.se  070-305 08 74