Bli sponsor

Projektet Hela Sverige Blommar bygger på samarbete och samverkan mellan lantbrukare, företag/ organisationer och rådgivare. Med fler samarbetspartners kan vi odla mer blommor och skapa större mångfald för våra nyttodjur.

Hushållningssällskapet söker samarbetspartners runt om i landet. Som samarbetspartner i projektet bidrar man till den biologiska mångfalden i sitt närområde. De sponsrande företagen står för frökostnader, lantbrukaren står för marken och Hushållningssällskapet organiserar och driver projektet. De enskilda insatserna är små men den gemensamma effekten blir desto större.

 

Kontakta projektledare

 

”Alla som deltar känner en stolthet. Företagen som vi samarbetar med är nöjda över att kunna bidra och få synas i ett gott sammanhang och lantbrukarna är stolta över att vi synliggör deras miljöarbete” – Mattias Hammarstedt, växtodlingsrådgivare och projektledare för Hela Skåne Blommar.