Hela Skåne Blommar

Ett samarbetsprojekt för gladare pollinatörer

Hela Skåne Blommar är ett samarbetsprojekt som skapar bättre förutsättningar för hela vårt ekosystem. Genom att odla blommande fältkanter eller trädor gynnar vi våra bin och andra pollinerare. I projektet deltar drygt 250 lantbrukare som sammanlagt odlar mer än 300 hektar blommor.

Genom att flera aktörer samarbetar gör vi det enklare för lantbrukaren att odla blommar som våra pollinerare tycker om. Alla projektets deltagare offrar något för att gynna den biologiska mångfalden. HIR Skåne administrerar och planerar åtgärderna, sponsorerna ser till att lantbrukarna får tillgång till frö, lantbrukarna avsätter mark och bekostar sådden av fröerna.Varje enskild insats är relativt liten men samarbetet gör att vinsten blir desto större!

Gladare pollinatörer har fler positiva effekter. Fler insekter ger föda till rapphöns och andra fåglar. Zonerna och trädorna ger även skydd för fältvild och större klövvilt. I allt så ökar den biologiska mångfalden och i slutändan gynnar det även predatorer och oss människor. Vi skapar även vackra miljöer som människor kan koppla av i och skapa en återhämtning.

Majoriteten av projektets 255 lantbrukare har aldrig odlat blommor tidigare.  Tillsammans kommer det sås drygt 300 ha blommande ytor fördelade på 200 ha blommande trädor och 600 km blommande kantzoner.

Vill du veta mer om projektet? 

Kontakta projektledare Mattias Hammarstedt