Framtidens grödor – Häfte om lins, quinoa, sötlupin, åkerböna, vit emmer och spelt

Odling, näring och inhemsk produktion av ”nya” grödor ur ett matperspektiv!

 

Detta häfte innehåller information om några av Framtidens grödor. Nämligen lins, quinoa, sötlupin, åkerböna, vitemmer och spelt.
Detta är grödor som både kan odlas och ätas mycket mer av i Sverige.

Läs om odlingsmetoder, växtens behov och näringsinnehåll och dess förutsättningar för att öka sin marknadsandel till svenska konsumenter.

Häftet kan du läsa här.