Framtidens Grödor seminarium 3: Mellan åkern och butiken

Material från seminariet

 

Åhörarkopior:

Presentation. Projekt Framtidens grödor, nr 3 projektledare Marie Hanson

Sweden Food Arena 

Agroväst 

BÄRTA 

Food for Progress

Pres Per Modig 

Axfoundation

Maclean

 

 

Se webbinariet:  ”Mellan åkern och butiken”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminariet ingår i projektet Framtidens Grödor som finansieras av landsbygdsprogrammet 2014–2020 med pengar från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet kommer pågå till och med våren 2021 och är ett samarbete mellan Hushållningssällskapen Västra, Gotland och Jönköping. Projektägare är Hushållningssällskapens Förbund.
Medfinansiär är Stiftelsen C R Prytz Donation, Axel L Larssons fond, Sparbanksstiftelsen Alfa och Swedbank.