Framtidens Grödor

Traditionella men okonventionella grödor till framtidens konsumenter

Hushållningssällskapen i Sverige ser att svenskt jordbruk både långsiktigt och storskaligt kan producera mer vegetabiliska grödor. Detta skulle medföra att vi möter den ökande efterfrågan hos dagens konsumenter samtidigt som vi blir mer självförsörjande.

Därför startar Hushållningssällskapet nu upp projekt ”Traditionella men okonventionella grödor till framtidens konsumenter” med målsättningen att sammanställa och på olika sätt föra ut fakta om nya och gamla baljväxter och spannmålssorter. Det handlar om hela kedjan från behov och odling till hur man kan förädla och tillaga. Fokus är att hitta möjligheter till odling och förädling av ”nya” grödor för humankonsumtion, med slutgiltigt syfte att öka konkurrenskraften och lönsamheten i det svenska jordbruket.

Inom projektets ram kommer det att anordnas både demonstrationsodlingar och fältvandringar runt om i landet för att visa upp några av de grödor som känns mest intressanta. Det kommer även att ordnas seminarium med olika teman som t.ex. Baljväxter för matkonsumtion, Kulturspannmål – nya tag med gamla sorter och Alternativa grödor såsom t.ex. quinoa eller hirs.

Slutligen ska det hållas ett summerande seminarium, fysiskt och via webben.

Projektet finansieras av landsbygdsprogrammet 2014–2020 med pengar från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet kommer pågå till och med hösten år 2020 och är ett samarbete mellan Hushållningssällskapen Västra, Gotland och Jönköping. Projektägare är Hushållningssällskapets förbund.

 

I menyn i vänsterspalten kan du hitta mycket mer material som tagits fram i projektet: recept, informationsblad, våra fältvandringar & webbinarier och åhörarmaterialet som hör ihop med dem.

 

 

Finansieras av:

Axel L Larssons fond