Framtidens gödselmedel – enkätundersökning

Var med och påverka framtidens gödselmedel i jordbruket!

Hushållningssällskapet tillsammans med SLU lanserar en enkät riktad till Sveriges lantbrukare. Den handlar om odlares önskemål och synpunkter på växtnäring från kretslopp inom djurhållning och humant avfall.

Vi är tacksamma om du vill hjälpa till. Svara på enkäten här https://bit.ly/3ojLrKy

Gödseln från jordbrukets djur används inom odlingen som en viktig resurs, men den skulle kunna användas effektivare än idag och samtidigt öka miljöprestandan inom svenskt jordbruk på flera sätt. Det handlar främst om områden med intensiv djurhållning där växtnäring, särskilt fosfor, finns i överskott som med tiden ger en ökad risk för läckage från marken. Samtidigt sker en utarmning av markens bördighet i många spannmålsområden där det inte finns tillgång till organiska gödselmedel, genom det enkelriktade flödet av växtnäring med foder till djurgårdar eller som mat till städerna.  Organiska gödselmedel ger näring till både växterna och jorden, men nya lösningar krävs för att få till ett kretslopp i större skala. Ett kretslopp som kan minska beroendet av fossil energi och ändliga resurser.  Det handlar även om gödseln från oss människor, som bara i liten omfattning återförs till kretsloppet idag.

Det finns en stor potential för ett gödsellyft och det finns pågående projekt som arbetar för lösningar för att ta fram transporterbara gödselmedel (https://balticwaters2030.org/battre-naringskretslopp-for-djurgodsel-i-jordbruksaktuellt). Men hur ser marknaden ut? Hur stort är intresset bland Sveriges odlare och vilka former och egenskaper efterfrågas hos gödselmedel med organiskt ursprung? Detta är en av de viktigaste länkarna i kedjan för att skapa en marknad och efterfrågan som är grunden i att skapa förändring.

Undersökningen pågår under hösten och vintern 2021–2022.

Kontaktpersoner

Line Strand, Hushållningssällskapet
018-56 04 34, line.strand@hushallningssallskapet.se

Helena Aronsson, SLU
helena.aronsson@slu.se