Fältförsök

Hushållningssällskapen har en väl utvecklad fältförsöksverksamhet, vilket innebär att vi har en lokal förankring kopplad till lantbrukarens odlingsförutsättningar och specialiseringar.

Vårt fokus är att utföra växtodlingsförsök med hög vetenskaplig kvalitet i alla tänkbara grödor: från vall, spannmål, oljeväxter, sockerbetor, baljväxter (inkl. sojabönor) och potatis till fruktodling och frilandsgrönsaker, såsom lök, morötter och kålväxter.

Läs mer om försöksverksamheten här.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.