DiverIMPACTS

Lokala baljväxter - samarbete genom hela värdekedjan

Att äta och producera mer baljväxter har många fördelar för såväl hälsa som miljö. Efterfrågan på lokala baljväxter stiger men produktionen är fortfarande låg. I forskningsprojektet DiverImpacts undersöker man utsikterna för lokalproducerade baljväxter.

Genom att engagera och stärka banden mellan olika intressenter (jordbrukare, värdekedjeaktörer, rådgivare, forskare, icke-statliga organisationer, konsumentorganisationer osv.) hoppas man kunna öka såväl produktion som konsumtion av svensktillverkade baljväxter.

Läs mer här

Intervju med Anita Gunnarsson och Raj Chongtham

Artikel på Zenodo ”The visual puzzle: a communication tool to understand the usefulness, contributions and needs of actors in a multi-actor platform”

Se video från ett food jam med baljväxter

See video in english

 

Kontaktperson för projektet är Anita Gunnarsson anita.gunnarsson@hushallningssallskapet.se telefon 010-476 20 90.