Tävlingsprocess

Så här ser tävlingsprocessen ut för Hushållningssällskapets Agtech Challenge

 

Med reservation för eventuella ändringar under projektets gång.