Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar kring Agtech Challenge.

Fråga: Varför får inte skogsbruket vara med i tävlingen?

Svar: Tävlingen finansieras till stor del av Jordbruksverket via Landsbygdsprogrammet

 

Fråga: Måsta tekniken/ekonomiska aspekter/marknadsaspekter beskrivas och visas upp publikt?

Svar: Nej, det är bara grundidén och resultatet i form av ett koncept som kommer att visas publikt. Tävlingsjuryn kommer att få ta del av hela konceptet för att kunna utse vinnarna.

 

Fråga: Om jag har en idé men inte kontaktnätet för att skapa ett lag, hur gör jag då?

Svar: Hushållningssällskapet kommer att kontakta alla som ansökt och vara behjälplig med kontakter för att förverkliga din idé.

 

Fråga: Får vi ersättning för arbetstid och material?

Svar: Projektet kan ersätta lagen för framtagningen av idén med maximalt 166 666 kr, medfinansiering är ett krav från Jordbruksverket varför teamansvarig måste vara ett företag eller organisation.

 

Fråga: Kan en idé vara för liten eller för stor?

Svar: Nej, tävlingen utgår alltid från att det ska skapa nytta för företag inom lantbruks-, trädgårds- och rennäring.

 

Fråga: Kan en idé handla om mer mjuka värden inom till exempel ledarskap eller styrelsearbete?

Svar: Ja

 

Fråga: Kan en idé vara en ny affärsmodell?

Svar: Ja

 

Fråga: Vad betyder ett koncept?

Svar: Ett koncept är en ritning, video, affärsplan, illustrationer/bilder som visar en lösning på en idé eller utmaning, det vill säga innan en färdig prototyp har utvecklats.

 

Fråga: Måste idén eller utmaningen vara digital?

Svar: Nej, idén eller utmaningen ska ha potential att utvecklas till en produkt eller tjänst och ska skapa nytta för miljön och lönsamheten för företag inom lantbruk, trädgårdsodling eller rennäring.

 

Fråga: Ska alla teamen som tävlar delta på alla tre lantbruksmässorna?

Svar: Nej, alla koncept ska visas på de tre lantbruksmässorna, men någon från teamet behöver bara delta fysiskt på en mässa.