Presentation av tävlingsbidrag

Här presenterar vi tävlingsbidragen i Hushållningssällskapets Agtech Challenge

Östersjömusslor för akvaponi

Johannas Stadsodlingar möter behovet av närproducerad och ekologiskt hållbar mat. Vi odlar regnbåge och grönsaker i ett kretslopp kallat akvaponi. Fiskarnas avföring göder grönsakerna och bildar ett eget ekosystem. Nu vill vi öka hållbarheten genom att byta ut importerat fiskfoder mot lokalt producerade insektslarver. Larverna föds upp på matsvinn och blåmusslor odlade i Östersjön. Musslorna odlas för att minska övergödningen av Östersjön men är för små för att säljas som mat. Vi jobbar med flera aktörer och skapar tillsammans lokalt bärkraftig mat.

Kontaktperson: Thomas Bjelkeman-Pettersson

Coach: Helena Zimmer, Affärsutveckling Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten

 

Agrosolary – ett koncept som fångar solen och gynnar biologisk mångfald

Konceptet Agrosolary handlar om att använda fälten inte bara för växtodling utan också som plats för effektiva solföljare – samtidigt som man gynnar biologisk mångfald. Genom att plantera stråk av vegetation i lantbrukets ofta enformiga fält formas ett nytt koncept som också gynnar småvilt och insekter. Stråken anpassas så att högeffektiva maskiner enkelt kommer fram. Solföljarna är av en ny patenterad konstruktion och genererar lokalproducerad solel till nya tidens fossiloberoende maskiner och framställning av växtnäring i fält.

Kontaktperson: Kurt Hansson

Coach: Christian Danielsson, Växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i Östergötland

 

Vattir – En molntjänst för att koppla upp och styra bondgården

Vattir utvecklar en molntjänst för att koppla upp och styra bondgården. Ambitionen är att göra hela gården tillgänglig på en samlad plats. Det inkluderar djurdata, uppkopplade maskiner, strömbrytare, samt el- och vattennivåer. Namnet är taget från Vaettir, eller på svenska Vätte/Gårdstomte, vilket är vad vi vill försöka åstadkomma. Helt enkelt en digital hjälpreda som hjälper till att hålla koll på gården, slår av och på strömbrytare och ser till att djuren får rent vatten och mår bra.

Kontaktperson: Karl Söderbärg
Coacher: Sofia Lindman Larsson, Byggnads- och energirådgivare HS Konsult AB/Hushållningssällskapet och Linus Nilsson, Företagsrådgivare Rådgivarna, Hushållningssällskapet Sjuhärad

 

Heat Harvest

I norra Sverige växer datacenterindustrin så det knakar, samtidigt som den producerar varmluft som i dagsläget ofta bara släpps ut. Heat Harvests idé är att bättre ta tillvara på spillvärmen och göra den tillgänglig för de gröna näringarna, alltså skörda värmen från datacentren! Produkten är ett system som ska kunna kopplas på datacentren och ta tillvara på deras spillvärme utan att påverka datacentrets temperatur och tryck, och skapa win-win! Elen som används för kylning av datacentren får då en andra användning som värme, samtidigt som de gröna näringarna få tillgång till värme för till exempel växthusodling eller insektsuppfödning.

Kontaktperson: Moa Johansson

Coach: Erik Häggbom, biträdande försöksledare, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

 

Triple win – grön framställning av ammoniak för lagring, energi och gödsel

Triple win konceptet bygger på en lagringsbar energibärare som ersätter fossila bränslen utan utsläpp av CO2 eller partiklar. Ammoniak kan myllas som gödselmedel och driva bränsleceller. Den har ingen explosionsrisk, går att omvandla med små energiförluster och har hög energitäthet. Ny teknik och överskott av billig energi från solceller och vindkraft medför att varje gård kan framställa ammoniak från ”gratis” råvaror: luft och vatten. Svenskt lantbruk har med Tripple Win ett alternativ för att bli fossiloberoende till 2030.

Kontaktperson: Lars Hylander

Coach: Line Strand Växtodlings- och EU-rådgivare, HS Konsult AB/Hushållningssällskapet

 

CWF – Controlled Weed Farming

CWF är en nykläckt benämning över odlingsåtgärder som gemensamt skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar odlings- och ogrässtrategi. Minimal bearbetning, direktsådd, centimeternoggrannhet och växtföljdsplanering är några av de åtgärder som samverkar i ett projekt som vi nu hoppas ska leda till bland annat säkrare etableringsmetoder, minskande ogräsbank och ett ännu grönare och friskare odlingslandskap. Vi involverar såväl föregående som nuvarande och blivande gröda i systemet.

Kontaktperson: Martin Krokstorp

Coach: Ulrika Nilsson, Miljörådgivare HIR Skåne AB.

 

Solkol

Solenergi och vindkraft bidrar till allt större variationer på elmarknaden. Vår idé är att använda effektöverskott från solenergi för att tillverka biokol ur lantbrukets eller skogens överblivna biomaterial. Biokol ökar bördigheten, vilket är intressant för jordbruk, trädgård och i stadsmiljö. Fokus i detta projekt är potatisodling. Att tillverka och använda biokol på ett hållbart sätt kopplar an till marknaden för kolsänksrätter, skapar ett positivt kretslopp och är positivt för klimatet.

Kontaktperson: Henric Andersson

Coach: Anton Liedgren, HS Konsult AB/Hushållningssällskapet

 

Flexrow – en ny teknik för optimalt radavstånd

Att placera frön på optimalt radavstånd från varandra är viktigt för ett högproduktivt jordbruk. En knapptryckning i traktorhytten är allt som behövs när Flexrow-tekniken ställer om såmaskinens radindelning för nästa gröda. Detta tar då 3–4 minuter, att jämföra med cirka 16 timmar idag. Tekniken möjliggör även distribution av gödning och utsäde till varje radenhet från en central enhet. Samma Flexrow-maskin kan alltså användas flexibelt för sådd, gödning och radhackning (mekanisk ogräsbekämpning) för många olika grödor och det på samma arbetsdag.

Kontaktperson: Magnus Landberg

Coach: Eva Edin, Hushållningssällskapet/HS Konsult AB

 

Fieldgofer 2.0 – Ny typ av fältrobot för bland annat gödningsspridning

Kraven på lantbrukets effektivitet har ökat samtidigt som det blivit svårt att rekrytera arbetskraft. Det har lett till större och tyngre maskiner, vilket skapar nya problem. Ett är markpackning som minskar skördarna och ökar utsläppen av växthusgaser. Nu presenteras en uppfinning som löser flera problem på en gång: Robotsystemet Fieldgofer 2.0. Roboten kan bära med sig mineralgödsel och därmed sprida gödningen medan lantbrukaren lastar containrar. Den lastar på själv och styrs av smarta sensorer.

Kontaktperson: Karola Reuterström

Coach: Emma Persson,  Hushållningssällskapet i Kalmar Kronoberg Blekinge