Agtech Challenge Anmälan

Välkommen med din anmälan till Hushållningssällskapets Agtech Challenge. Har du frågor eller funderingar kring anmälan – kontakta projektledare Ulla Frisk.

Idén ska ha potential att utvecklas till en produkt eller tjänst och ska skapa nytta för miljön och lönsamheten för företag inom lantbruk, trädgårdsodling eller rennäring. Bedömningskriterier: värdeskapande, användarnytta och hållbarhet.

Förbundet - Anmälan Agtech Challenge

    Har du en idé med inget förslag på teammedlemmar, hjälper vi dig att få ihop ett team för att förverkliga idén! En coach från Hushållningssällskapet kommer att hjälpa dig med kontakter och vara ett stöd för teamet under tävlingen.