På gång i Agtech Challenge

Välkommen till Hushållningssällskapets Agtech Challenge. Har du frågor eller funderingar kring tävlingen – kontakta projektledare Ulla Frisk.

När ansökningsperioden var slut hade hela 51 bidrag ansökt om att få tävla i Agtech Challenge. Utifrån kriterierna värdeskapande, användarnytta och hållbarhet har tävlingsjuryn valt ut 15 bidrag som får tävla vidare under 2021. Här nedan presenterar vi alla spännande tävlingsbidrag.