Karin Eliasson Industridoktorand

DSC_0096

Karin i gödselgasstacken, fotograf Janne Peterson

Karin Eliasson bedriver sedan 2013 forskningsprojektet ”Samrötningseffekter i biogasproduktion-gödsel och energigrödor”. Forskningen går ut på att studera vilka eventuella samrötningseffekter som finns när man rötar olika substrat och varför dessa samrötningseffekter uppstår. Målet är att kunna använda forsknignens resultat för att öka kunskapen om foderstatsplanering av biogasanläggningar. Forskningen genomförs på Hushållningssällskapets biogaslab på Rådde. Forskningsprojektet är knyten till biogasgruppen vid Mikrobiologiska institutionen på SLU där kan du läsa mera om biogasforskning.
Karin är även projektledare för det nationella projektet ”Utvärdering av biogas på gårdsnivå”. Projektet har pågått sedan 2011 och avslutas under våren 2015.

 

På adress @Karin_Biogas kan du följa Karin på Twitter där hon skriver om sina erfarenheter i arbetet med gårdsbiogasproduktion.

Karin Eliasson     Karin Eliasson

Energi, Forskning och utveckling

Ort: Sjuhärad, Länghem          Län: Västra Götaland

Telefon: 0325-618 612     Mobil: 0708-29 04 83

E-post: karin.eliasson@hushallningssallskapet.se