Elisabet Nadeau Forskningsledare

Elisabet Nadeau har börjat som forskningsledare på Hushållningssällskapet Sjuhärad samtidigt som hon fortsätter sin tjänst som forskningsledare på institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara.

Jag ser fram emot att få jobba tillsammans med rådgivare och försöksledare på HS och att öka samverkan mellan SLU och näringen genom att kunna förmedla kunskap och idéer i båda riktningar för bästa nytta för lantbruket i vår region och nationellt. Jag kommer ursprungligen från en mjölkgård i Dalsland, är husdjursagronom, som har spenderat 11 år i det lantbruksintensiva Midwest i USA, där jag fick möjligheten att jobba tillsammans med studenter och forskare från hela världen, doktorerade med en avhandling om ensilage och forskade om mjölkkors utnyttjande av grovfoder. Ett ämne som jag senare har forskat vidare på vid SLU i Skara och då även om grovfoder till får, ungnöt och dikor.

 

 

Elisabet Nadeau

Elisabet Nadeau

Forskning och utveckling, Fältförsök

Ort: Sjuhärad, Länghem          Län: Västra Götaland

Telefon: 0325-618 630     Mobil: 0706-68 71 42

E-post: elisabet.nadeau@hushallningssallskapet.se