Val av teknik, fiskart och lokalisering

Företagande innebär alltid val och fiskodling är inget undantag. Du måste bland annat välja vilken fiskart du ska odla, vilken odlingsteknik som skall användas och var du ska lokalisera din odling.

Här får du hjälp med fakta som kan vara viktiga i din beslutsprocess i form av stegvisa grafiska presentationer som du kan se som film, powerpoint-presentationer eller skriva ut och läsa i form av pdf:er. Beroende på dina inställningar kan det vara problem att öppna bildspelen med Internet Explorer, försök i så fall med Firefox eller Chrome.

Vi har sorterat presentationerna utifrån fiskart och odlingsteknik.

Val av teknik. Regnbåge – Film
Val av teknik. Regnbåge – PPT
Val av teknik. Regnbåge – Pdf

Val av teknik. Öring – Film
Val av teknik. Öring- PPT
Val av teknik. Öring – Pdf

Val av teknik. Röding – Film
Val av teknik. Röding – PPT
Val av teknik. Röding – Pdf

Öppna kassar. Krav och förutsättningar – Film
Öppna kassar. Krav och förutsättningar – PPT
Öppna kassar. Krav och förutsättningar – Pdf

Dammar – krav och förutsättningar – Film
Dammar. Krav och förutsättningar – PPT
Dammar. Krav och förutsättningar – Pdf

Genomströmningssystem på land. Krav och förutsättningar – Film
Genomströmningssystem på land. Krav och förutsättningar – PPT
Genomströmningssystem på land. Krav och förutsättningar – Pdf

RAS. Krav och förutsättningar – Film
RAS. Krav och förutsättningar – PPT
RAS. Krav och förutsättningar – Pdf

 

Projektet Etableringsguiden Fiskodling

Allt material på denna sida och dess undersidor är under 2017-18 framtaget i projektet Etableringsguiden Fiskodling. Projektet har drivits av Hushållningssällskapet och finansierats av projektmedel från den nationella livsmedelsstrategin och/via Jordbruksverket. Projektets syfte har varit att skapa en etableringsguide för potentiella fiskodlare eller för andra som kan ha intresse av fiskodling.

Frågor om projektet

Tina Hedlund
Aquanord AB
070-354 28 56
tina@aquanord.se
http://www.aquanord.se/