Miljöpåverkan

All matproduktion medför någon form av miljöpåverkan. Det kan ske i form av utsläpp av näringsämnen, genom transporter, förbrukning av energi, vattenförbrukning eller p.g.a. att produktionen tar vatten- eller landområden i anspråk. Här hittar du information om fiskodlingens miljöpåverkan och hur du kan beräkna och bedöma den.

Använd länken som du hittar ute till vänster. Du kan läsa direkt på skärmen eller ladda ner det som pdf.  Allt material är fritt att använda både för eget bruk och i undervisning.

Projektet Etableringsguiden Fiskodling

Allt material på denna sida och dess undersidor är under 2017-18 framtaget i projektet Etableringsguiden Fiskodling. Projektet har drivits av Hushållningssällskapet och finansierats av projektmedel från den nationella livsmedelsstrategin och/via Jordbruksverket. Projektets syfte har varit att skapa en etableringsguide för potentiella fiskodlare eller för andra som kan ha intresse av fiskodling.

 

Frågor om projektet

Tina Hedlund
Aquanord AB
070-354 28 56
tina@aquanord.se
http://www.aquanord.se/