Kundsidan

Här hittar du information om olika kundkategorier.

Vad behöver man tänka på om ska sälja sin fisk till en grossist, direktkund eller restaurang? Vilka för- och nackdelar har respektive kund? Ska man satsa på matfiskproduktion eller sättfisk? Det är några exempel på frågor där du kan hitta stöd för dina funderingar här.

Använd länken som du hittar ute till vänster. Du kan läsa direkt på skärmen eller ladda ner det som pdf.  Allt material är fritt att använda både för eget bruk och i undervisning.

Projektet Etableringsguiden Fiskodling

Allt material på denna sida och dess undersidor är under 2017-18 framtaget i projektet Etableringsguiden Fiskodling. Projektet har drivits av Hushållningssällskapet och finansierats av projektmedel från den nationella livsmedelsstrategin och/via Jordbruksverket. Projektets syfte har varit att skapa en etableringsguide för potentiella fiskodlare eller för andra som kan ha intresse av fiskodling.

Frågor om projektet

Daniel Wikberg
Vattenbrukscentrum Norr AB
070-641 80 60
info@vcbn.se