Trafiktillstånd

Trafiktillstånd eller yrkestrafiktillstånd är olika benämningar på samma sak. Tillståndet krävs om du transportera varor eller gods för annans räkning och tar betalt för transportern.

Behövs tillstånd om man transporterar sina egna varor för utlämning på en REKO-ring? 

Nej. Så länge man transporterar varor för sin egen räkning och inte tar betalt av köparen för transporten till utlämningsplatsen så krävs inget tillstånd. 

Behövs tillstånd om man samkör varor till en utlämningsplats? 

Om man som företagare samarbetar och turas om att köra varandras varor till en utlämningsplats så råder ovisshet kring detta. Transporterar man för annans räkning och tar betalt för det så krävs tillstånd men tar man inte betalt för det så behövs inget tillstånd. Turas man om att köra och på så sätt utbyter tjänster så skulle det kunna räknas som utbyte av tjänster, vilket är skattepliktigt, och då skulle kunna räknas som en typ av betalning. Detta är dock inte rättsligt prövat varpå vi inte kan skriva en allmän rekommendation kring huruvida tillstånd är nödvändigt i en sådan situation.  

Vad krävs för att få trafiktillstånd? 

För att få tillstånd gäller tre grundkrav: 

  1. Yrkeskunnande i företaget. I ett AB krävs att minst en person har det är det en enskild firma så krävs att sökande har det. Bevis på sitt yrkeskunnande får man genom prov som görs på trafikverket. Det är rekommenderat att man går en kurs innan man avlägger prov. Dessa kurser brukar gå under benämningen “eget på väg” sök på internet för att hitta lämplig kursarrangör.  
  2. Tillräckliga ekonomiska resurser, ett kapital på minst 9000 euro. 
  3. Att alla i företaget har gott anseende och att ingen finns med i belastningsregistret eller har ekonomiska problem.  

Hur ansöker man? 

Ansökan görs hos transportstyrelsen och kostar 5700 kr. Utöver det tillkommer en tillsynsavgift på 700 kr/år. 

Läs mer hos transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Yrkestrafiktillstand/Ansokan-om-trafiktillstand/