Märkning och information om livsmedel

Reglerna för märkning och information om livsmedel är till för att konsumenten ska kunna göra medvetna val av livsmedel. Informationen får aldrig vara vilseledande.

Tips! En del uppgifter kan vara viktiga att ha med redan när kunden beställer, till exempel information om allergener och varifrån ingredienserna kommer i sammansatta produkter.

För färdigförpackade livsmedel finns specifika krav på vilken information som ska finnas på förpackningen och hur den ska formuleras men vid försäljning i en REKO-ring har konsumenten direktkontakt med producenten och då kan information lämnas på olika sätt. Du ska kunna informera om:

  • Beteckning (vad det är för livsmedel)
  • Ingredienser (ingen bestämd ordningsföljd)
  • Ursprung för ingredienser där du inte är primärproducent
  • Nettokvantitet
  • Bäst föredag eller sista förbrukningsdag
  • Särskilda villkor för förvaring och användning samt bruksanvisning (om det behövs).
  • Information om allergener (ska kunna lämnas innan köpet avslutas)

Information om livsmedel kan lämnas på en hemsida, man kan hänvisa till telefonnummer för mer information och man kan lämna information muntligt eller skriftligt på skylt eller papper att skicka med livsmedlet vid utlämning. Bruksanvisning eller särskilda anvisningar om förvaring och tillagning är bra att kunna skicka med skriftligt. Var lyhörd vid frågor som gäller allergi och överkänslighet, tala om vad produkten innehåller och kontrollera en extra gång om du är osäker om något. I Information om märkning av livsmedel som inte är färdigförpackade finns en lista på vanliga allergener.

För en del produkter finns särskilda regler om märkning och information till konsument, kontrollera vad som gäller din produkt. Du får inte kalla din produkt ekologisk om inte produktionen är certifierad som KRAV eller EU-ekologisk.

Källa: Livsmedelsverket

Information om märkning av livsmedel som inte är färdigförpackade

Märkning av färdigförpackade livsmedel