Hobbyverksamhet

Innan man tar steget att satsa på ett eget företag kan man som hobbyproducent behöva få testa sin affärsidé. Ett sätt är att sälja i en REKO-ring. Alla REKO-ringar är inte öppna för hobbyproducenter, så fråga admin för REKO-ringen på din ort.

Vad är hobbyverksamhet 

Den som inte registrerat ett företag kan i mindre omfattning sälja produkter från en hobbyverksamhet som till exempel biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske eller bakning. Tre saker är utmärkande för en hobbyverksamhet:

  • Hobbyn är något du själv utövar på din fritid
  • Hobbyn är inte din huvudsakliga försörjning
  • Du utför inte arbetet på uppdrag av någon annan

När du säljer produkter från hobbyverksamhet så spara kvitton och annan dokumentation som visar utgifter och inkomster för verksamheten. Dokumentationen ska sparas i sex år. Om man får ett ekonomiskt överskott av sin hobby ska man betala skatt för det i sin inkomstdeklaration.

Som privatperson eller hobbyföretagare kan du vid några enstaka gånger per år och i mindre omfattning sälja egenproducerade primärprodukter som ägg, frukt, grönsaker, svamp, bär och vilt. Dina produkter måste förstås alltid vara säkra för konsumenten och eventuell märkning och information får inte vilseleda. Är du osäker på vad som gäller för din verksamhet så kontakta din kommun, så kan de guida dig.

Undantag 

Inkomst av försäljning av vilt växande bär, svampar och kottar som du själv plockat under ett inkomstår är skattefri upp till 12 500 kr. Detta gäller bara om inkomsten inte på annan grund kan hänföras till näringsverksamhet eller till lön eller liknande.

Läs mer:

Skatteverkets broschyr Hobbyverksamhet, SKV 344 utgåva 13