Försäljning av vegetabilier

Som privatperson kan du enstaka gånger per år och i mindre omfattning sälja dina egenproducerade obearbetade primärprodukter som grönsaker, frukt, svamp, bär eller potatis direkt till konsument utan att vara registrerad som primärproducent. Som primärproducent kan du sälja begränsade mängder av dina egenproducerade obearbetade primärprodukter utan att registrera dig som livsmedelsföretagare. Oavsett om du är registrerad som livsmedelsföretagare eller säljer som primärproducent eller privatperson är du ansvarig för att livsmedel du säljer är säkra.

Se till att ha god hygien vid skörd och lagring, de som skördar och hanterar varan ska vara vid god hälsa och får inte ha smittsamma sjukdomar som kan spridas via produkten. Använd rent vatten vid tvätt av grönsaker och rena utrymmen för transport och lagring.  Tänk också på om tidigare verksamhet nära odlingsplatsen kan ha lämnat gifter i jorden som kan tas upp av grödan eller om gödsel eller bevattningsvatten kan föra med sig föroreningar och smitta.

Tips! Fråga länsstyrelsen om odlingen ska vara registrerad som primärproduktion.

Källa: Livsmedelsverket

Försäljning av små mängder – Information om regler till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument

Nationella branschriktlinjer för livsmedelssäkerhet vid produktion av frilandsodlade grönsaker och bär finns på livsmedelsverket.se