Försäljning av primärprodukter

Primärprodukter är produkter från jorden eller naturen. I REKO-sammanhang är det vanligtvis grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, honung, ägg, svamp, fisk, kött och viltkött. Som privatperson kan du enstaka gånger per år och i mindre omfattning sälja dina produkter utan att vara registrerad som primärproducent. Som registrerad primärproducent kan du sälja begränsade mängder av dina egenproducerade obearbetade primärprodukter utan att registrera dig som livsmedelsföretagare hos kommunen.

För de här primärprodukterna gäller särskilda regler:

Opastöriserad mjölk – Direktförsäljning till konsument får endast ske på produktionsplatsen.

Råmjölk – Direktförsäljning till konsument får endast ske på produktionsplatsen.

Groddar – Säljer du groddar ska du alltid vara registrerad som livsmedelsföretag hos kommunen.

Källa: Livsmedelsverket 

Försäljning av små mängder