Försäljning av köttlådor

Oförpackat kött är ett känsligt livsmedel och det ställs höga krav på hygien, lokaler och kunskap för att hantera det på ett säkert sätt. Slakt och styckning måste ske på en godkänd anläggning där man uppfyller kraven i hygienförordningen. För att kunna sälja köttlådor från egna djur kan du ta hjälp av ett godkänt slakteri som slaktar, styckar och förpackar köttet. Du tar tillbaka det förpackade köttet och levererar direkt till konsumenter. Förmedling av köttlådor med förpackat kött från egna djur ska anmälas till kommunen som bedömer om du behöver registrera verksamheten som livsmedelsanläggning eller inte, utifrån omfattning och hur du ska förvara och transportera köttet. Se till att ha goda rutiner för förvaring och transport av köttlådorna så att du håller lådorna rena och köttet kallt. Fundera på hur du kan hålla en bra temperatur för köttlådorna vid transport och utlämning en varm sommardag.

Läs mer:

Försäljning av små mängder – Information om regler till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument, Livsmedelsverket