Försäljning av ägg

Som primärproducent registrerad hos Länsstyrelsen får du leverera ägg från värphöns, vaktlar, pärlhöns, kalkoner, gäss och andra tamfjäderfä direkt till konsument i en omfattning som motsvarar produktionen från upp till 350 fjäderfän. Är det hönsägg ska de stämplas med producentkod om du har fler än 50 höns.

  • Producentens namn och adress ska anges vid försäljningsstället/utlämningen.
  • Produktionen ska uppfylla de allmänna hygienreglerna för primärproduktion.
  • Producenten ska dokumentera antalet fjäderfän som hålls för äggproduktion, den totala mängden producerade ägg och mängd som levererats till konsument.
  • Äggen ska förvaras rent, torrt, vid jämn temperatur 8-15 grader celsius, skyddas från stötar, direkt solljus och främmande lukter.
  • Äggen ska levereras senast 21 dagar efter att de är värpta och konsumenten ska upplysas om äggens bäst före-dag som för hönsägg får vara senast 28 dagar efter värpdagen.
  • Hönsägg får inte vara sorterade efter kvalitet och vikt. Det är bara hela, rena ägg som får säljas och de får inte tvättas eller rengöras på annat sätt. Tvätt och sortering efter kvalitet och vikt av ägg får bara ske på äggpackerier godkända av Livsmedelsverket.
  • En del kommuner godkänner användning begagnade äggkartonger, så länge man som försäljare noggrant påpekar att kartongens text, exempelvis datummärkningar, inte stämmer med innehållet. Ej gällande märkningar ska i så fall strykas över. Det ska inte finnas grund för missvisande information för konsument. Är du osäker på vad som gäller i din kommun bör du ta kontakt med kommunens livsmedelsinspektörer.

Tips! Kontakta Jordbruksverket för att ta reda på om du behöver ta prover på din besättning för salmonellakontroll.

Källa: Livsmedelsverket 

Försäljning av små mängder

Märkning av ägg